Härliga hus i
Österbotten

De österbottniska
byggnadstraditionerna på kartan

Det mest kända byggnadsarvet i Österbotten representeras av stiliga österbottniska hus mitt på nejdens flacka åkrar. Utöver dessa traditionella hus finns det andra historiska byggnader i Södra Österbotten och Österbotten som representerar en mängd olika epoker och stilar.

Det arkitektoniska arvet i Österbotten och på andra håll är kopplat till regionens och kulturens historia och utveckling. Hus är inte bara byggnader, utan flätas samman med historiska händelser och människors berättelser från olika tidsepoker.

På denna sida har vi sammanställt en lista över platser som är öppna för allmänheten där du kan bekanta dig med österbottniska hus och det österbottniska byggnadsarvet. När du kör längs de österbottniska vägarna kan du också enkelt upptäcka stiliga österbottniska hus i privat ägo.

När du utforskar byggnader, var uppmärksam på detaljer och dekorationer som ofta representerar en viss byggnadsstil. Spår av tidigare skickliga hantverkare syns då timmermän, snickare och målare har arbetat med byggnaderna. Huvud- eller bostadshuset står sällan ensamt, utan det finns olika uthus och bodar som omgärdar innergården. Även de kan vara dekorerade och uppförda i en viss stil. Byggnaderna har också regionala skillnader både när det gäller bostadshusen och gårdsbyggnaderna.

Det österbottniska byggnadsarvet är mångsidigt och definitivt värt ett besök. Du kan börja utforska Lappo, där det historiska Kosolan talo håller på att renoveras. Gammal stadsarkitektur kan ses i Kristinestad, Kaskö och Jakobstad, där många trähus har bevarats. Skata i Jakobstad är ett av de största trähuskvarteren i Finland. På Stundars friluftsmuseum i Korsholm, dit nästan 70 byggnader har flyttats, kan du bekanta dig med landsbygdens historiska byggnader och vardagsliv. Även en liten bit villakultur har bevarats i Österbotten. I Kristinestad, vid Storträskets strand, finns Carlsro, en villa i nyrenässansstil, som nu är ett museum.

Österbottniska hus

Med ett österbottniskt hus menas en timrad raktangulär bondgård i rött med vita byggnadsdetaljer. En och en halvplanshuset har sexglasfönster och ovanför dem små fönster, de så kallade takfönstren eller hökfönstren. Typiskt är också ändtrianglarna och de utåtlutande väggarna. Det traditionella österbottniska huset är ganska enkelt i struktur och stil, men proportionerna och de klassisistiska utsmyckningarna gör husen robusta och stiliga.

Husets hjärta består av en storstuga och i ändarna av huset finns kammare. I storstugan finns en råspis som har både en öppen spis och en bakugn, och i storstugans tak syns stockarna. Storstugan är möblerad med en väggbänkar, garderober och en våningssäng. Möblerna är ofta dekorerade med blom- och växtmålningar, ådring eller marmorering.

Österbottens hus byggdes från 1700-talet till början av 1900-talet. Det finns även hus i samma stil på svenska sidan bottniska viken. De utsmyckade bondgårdarna i Hälsingland finns till och med på UNESCO:s världsarvslista.

Mer information om österbottniska hus:

Pohjalainen talo – Rakentajan opas. Elias Härö & Panu Kaila.
Komeat pohjalaistalot. Matti Mäkelä & Sulevi Riukulehto.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13