Härliga hus i
Österbotten

Info

På denna sida presenterar vi projektet ”Härliga hus i Österbotten” och informerar om byggnadsvård och restaurering.

Undersök huset

”Undersök huset”, lär dig mer om skador på hus och om möjligheterna att reparera dessa.

Tjänster och företag

”Tjänster och företag”, info och tips om var du kan hitta kunnande inom traditionella byggnadstekniker och försäljare av traditonella byggnadstillbehör i Österbotten och Södra Österbotten. Observera att listan inte är heltäckande och att den inte uppdateras.

Resande

”Resande”/ hitta tips och information om ställen där du kan bekanta dig med österbottniska hus och byggnadstraditioner i Österbotten och Södra Österbotten.

Webbsidan uppdateras inte efter 31.3.2022
Om du har frågor om sidans innehåll kan du kontakta info@stundars.fi

Projektet filmade också fem filmer som hittas på Stundars YouTube-kanal:

Projektets bakgrund och mål

Leader utvecklingsprojektet ”Härliga hus i Österbotten” genomfördes 2020-2022. Projektet var ett samarbete mellan Österbotten och Södra Österbotten, tvåspråkigt och aktörerna var Stundars museum i Korsholm, Jakobstads museum, Kosolan talo Oy i Lappo och understödsföreningen för Carlsro museum i Kristinestad. Projektägare var Stundars museum. Aktörernas gemensamma mål var att bevara det österbottniska trähusbyggandet som projektet lyfte fram genom evenemang, upplevelser, kurser, produktutveckling, undersökningar samt genom musei- och kulturarvsverksamhet.

”Härliga hus i Österbotten”-projektets uppgift och mål var att dela kunskap och ge råd om byggnadsvård. Projektet hade en avlönad projektledare. Projektet arrangerade bland annat föreläsningar och kurser öppna för allmänheten och för prejektaktörerna ordnades utbildning inom tjänstedesign. Projektet filmade också sex filmer som hittas på Stundars YouTube-kanal:

Projektets finansiärer

Projektet fick stöd från följande finansiärer:
– Europeiska unionen
– Europeiska Leader verksamhet
– Lokala Leader grupper Aktion Österbotten ja Aisapari

Projektets privata finansiärer:
– Svenska Kulturfonden
– Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahasto
– Ebba Brahe samfundet i Jakobstad rf